| üye girişi | üye ol
   
Skip Navigation Links
Anasayfa
Tarihçe
Tüzük
Yönetim
Temsilcilikler
İletişim
Sendika Haberleri
İCAP NÖBETLERİ HAKKINDA.
Paylaş
 Hekim dışı sağlık personline icap nöbeti YTKİ'de açık olarak geçmiyor olmasına karşın DMK'da (Devlet Memurları Kanunu) Ek Madde 33'de yardımcı sağlık personeline icap nöbeti konusunda düzenleme mevcuttur.

         16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 12 nci maddesinin 10 uncu bendinde “ Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve personel mevcudu çerçevesinde Baştabip karar verir,” hükmü yer almıştır.

Bu hükümler ile sağlık personeli icap nöbeti düzenlenebilmektedir.

İyi  çalışmalar.

 

Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında 657 DMK'nın 33 maddesi gereği icap nöbeti düzenlemesi yapılmıştır.Ödeme şeklide maddede belirtilmiştir.

Tüm Sağlık Camiasına duyurulur.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

                               ………………………………………… KAMU HASTANELER GENEL SEKRETERLİĞİ

……………………………………… HASTANESİ YÖNETECİLİĞİ

 

 

Yardımcı sağlık personline icap nöbeti YTKİ'de açık olarak geçmiyor olmasına karşın DMK'da (Devlet Memurları Kanunu) Ek Madde 33'de yardımcı sağlık personeline icap nöbeti konusunda düzenleme mevcuttur.

         16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 12 nci maddesinin 10 uncu bendinde “ Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve personel mevcudu çerçevesinde Baştabip karar verir,” hükmü yer almıştır.

Bu hükümler ile sağlık personeli icap nöbeti düzenlenebilmektedir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında 657 DMK'nın 33 maddesi gereği icap nöbeti düzenlemesi yapılmıştır.Ödeme şeklide maddede belirtilmiştir.

                Yukarıdaki bilgiler dahilinde 11.ay 12 ay icap ücretlerinin hesabıma yatırılması yatırılmıyorsa nedenin yazılı olarak tarafıma bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim   …/…/2013

  TALEP HALİNDE KONU HAKKINDA ÜYELERİMEZE ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK VERİLECEKTİR.

17.2.2013
SÖZ-SEN
tüm hakları saklıdır © 2009
powered by .NET
web tasarım duygu bilişim