| üye girişi | üye ol
   
Skip Navigation Links
Anasayfa
Tarihçe
Tüzük
Yönetim
Temsilcilikler
İletişim
Sendika Haberleri
EK ÖDEMELERDEN YAPILAN PİRİM KESİNTİSİ
Paylaş
4/B'lilerin prim kesintilerinin ödemesi Maliye'ye iletildi
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin 
2012 yılından evvelki döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak 
kesilen yüzde 14 oranındaki sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeden
 ödenmesi yönündeki görüşünü Maliye Bakanlığı'na iletti. Gelecek olan sonuca 
göre üyelerimize duyuru yapılacaktır demiştik.Yapmış olduğumuz girişimler sonuç 
vermeye başladı.
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Sendikamız SÖZ-SEN SAĞLIK SÖZ-SEN gerek
sendikamız adına gerekse Üyemiz adına yapmış olduğumuz girişimler neticesinde.
Üyelerimizin ek ödemelerden kesilen sigorta pirim tutarlarını Kurumlarından 
istemeye başladı.İlk yazısını yönetim kurulu üyemiz Mahmut beyin adına isteme yazısını 
26.02.2016 tarihinde Sivas Kamu Hastanelerini Genel Sekreterliğe bağlı Numune
Hastanesine 3.130/876 sayılı yazısı ile istemiştir.

şöylede bir durum vardır.
Sigorta primlerinden kesinti yapılan 4/B’li personelin 2016 yılının mart ayına 
kadar bu tutarları talep etmeleri gerektiği. 

zaman aşımı süresi şu şekilde işleyecektir.
6098 sayılı Borçlar Kanunun  146. Maddesi ; “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça,
 her alacak on yıllık zaman aşımına tabidir.' Şeklindedir. Üyelerimizce açılacak 
dava da sigorta primlerinden yapılan kesintiler geriye dönük 10 yıl için istenebilecektir.
Zaman aşımı vs olaylara maruz kalmamak için de çalıştığınız kurum ve SGK Müdürlüklerine
başvuracağınız dilekçe örneğini de sizler için hazırladık.. 

.............HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİNE
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                        ................

.............. tarihleri arasında sözleşmeli statüde........... olarak g.rev yaptım.
    Sözleşmeli statüde görev yaptığım  dönemde tarafıma yapılan ek ödemeden kaynaklanan haksız yere %14 oranında sigorta pirim kesintisi yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım.
     Şanlıurfa 1.iş mahkemesi 5.6.2014 tarih ve 2013/4 esas-2014/13963 sayılı karar ve yargıtay  21.Hukuk Dairesinin 17.6.2015 tarih ve 2014/14827 Esas 2015/ 13963  sayılı kararlarına  göre ek ödemeden yapılan sigorta prim kesintileri haksız olup iadesi gerekmektedir.
      Haksız yere ek ödemeden kesilen sigorta prim kesintilerinin yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesini talep ederim. ..../....2016

Adres                                                               ad-soyad
                                                                        TC imza27.2.2016
0
5 kurumyazısı
SÖZ-SEN
tüm hakları saklıdır © 2009
powered by .NET
web tasarım duygu bilişim