| üye girişi | üye ol
   
Skip Navigation Links
Anasayfa
Tarihçe
Tüzük
Yönetim
Temsilcilikler
İletişim
Tarihçe

     Değerli Meslektaşları,

     SÖZ-SEN’İ 15.05.2009 tarihinde Cumhuriyetin Temellerinin atıldığı ve bir Devrin bitip, bir Devrimin başlatıldığı şehirde  meşalesini  yaktığımız  SÖZ-SEN En Yüce değer olan emeği siyasî ve ideolojik hedeflerine piyon ve payanda yapan bedbahtların korkulu rüyası, Emek ve Demokrasi mücadelesini gerçek zemininde mücadele etmeye kurmuş bulunmaktayız.

Mevcut Sendikalar Sağlık Çalışanlarının sesi  olmak  yerine,  başkalarının  sesi  olmayı  seçtikleri  için, engeller aşılamamıştır. Engellerin aşılamaması neticesinde SÖZ-SEN ’de, ‘’Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme... Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır’ ’bilinciyle sağlık çalışanlarının sesi ve sözü olmak için yola çıkmıştır.

Kuruluş çalışmalarımız, zor ve çetin şartlarda tamamlanmıştır. Sendikamızın kuruluşu bir mücadelenin bitişi değil bir mücadelenin başlangıcıdır.

SÖZ-SEN’İ anlayabilmek için kuruluş amacımızı anlamak gerekir. İlk olarak 2004 yılında 4924’e tabi sağlık personeli istihdamı ile bozulan iş barışı, 2006 yılında 4-B istihdamıyla tamamen bozulmuştur. Üyelerinin haklarını koruduğunu düşündüğümüz  o zamanki mevcut sağlık sendikalarının yetersizliği, vurdumduymazlığı ve asli görevlerinden uzaklaşarak siyasi anlaşmazlık!!! İçin birbirlerini yemeleri bu bozulmayı etkileyen etmenlerden en önemlisi olmuştur. Sağlık camiası, sendikaların siyasi çıkarları ve kutuplaşması sonucunda personelin bölünmesi sağlanmış, birbirine düşürülmüş, bunun sonucunda da çalışanlar yalnız ve sahipsiz bırakılmıştır.

Günlük geçimde acze düşürülmüş, 4924-4/b-4/c-vekil çalışan ve eleman şeklinde nitelendirmelerle canından bezdirilmiştir. Sağlık çalışanlarının makûs talihini yenmek için her türlü imkânsızlığa, yokluğa ve meşakkate göğüs gererek emek mücadelesini siyasî-ideolojik yapılanmanın dışında, sözde değil özde bağımsızlık temelinde sürdürmek ve bu mücadeleyi gelecek kuşaklara taşımak için; Üyelerimizin ve sağlık çalışanlarının her zam her şekilde yanlarında olacağız. Burnu kanayan her sağlık çalışanına kanını durdurmak için ne gerekirse yapacağız.

SÖZ-SEN için Sendikacılık; Hizmet kelimesinin içini boşaltan sözde sendikacıların, üyelere rağmen üyeler için yönetimleri değil üyelerle beraber üyeler için yönetimidir. Üyelerin sözde değil özde sendikacılık anlayışıyla yönetilmesidir. Katılımsız sendikacılık olmaz. Çalışmalarımızda katılımcı sosyal sendikacılık anlayışını benimsiyoruz.

2008 yılındaki toplu görüşmelerde imza altına alınan mutabakat metnindeki maddeler 90 gün içerisinde uygulamaya geçirilmesi gerekirken, ne yazık ki seçim arifesi beklenmiş ve çalışanların hakları siyasi rant olarak kullanılmıştır. Sözleşmeli sağlık personeli için böylesine önemli bir konu için mevcut sendikalar da gerekli tepkiyi koyamamaları, mutabakatta yer alan Sözleşmeli sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddelerin hala uygulamaya geçirilmemesinin en büyük nedenidir.

Sağlık çalışanlarının iş güvencesi kalmamış, 6 farklı istihdam şekli oluşturulmuş, döner sermaye adaletsizliği giderilemediği gibi daha da büyümüş, sağlık personeli göz ardı edilerek mutsuz ve huzursuz bırakılmıştır. Zor şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımız sözde ’’yardımcı sağlık personeli’’ ve ‘’aile sağlığı elemanı’’ tanımlamalarıyla irrite edilmiştir.

SÖZ-SEN’İ kurmamızdaki amaçlarından biri de birlik ve beraberliği savunmaktır. Altı farklı istihdam şekli oluşturulurken ses çıkaramayan sendikaların çıkaramadığı ses olmak istiyoruz.

Mevcut sendikaların dillerinden düşürmediği ‘’sendikal birlikteliğe’’ karşı çıkarak sağlık personeli birlikteliğini sağlamak için yola çıkıyoruz.

SÖZ-SEN siyasetin ve siyasi ideolojilerin her zaman dışında kalacaktır. Dışında kalırken de ülke gerçeklerini görmezden gelmeyecektir. Siyasi iradeye yön verecektir.

   Bizim için sendikalar siyasilerin arka bahçelerinde yetiştirdiği mantar değildir. Bizim için sendikalar ve sivil toplum örgütleri yol arayanlara yol gösteren bir güneştir. Unutmayalım ki gölgede duranın gölgesi olmaz, gölgesi olmayanın güneşi olmaz.

         O halde; bu onurlu hak arama mücadelesinde ‘’TEK HEDEF KADRO, TEK ÜCRET, TEK DÖNER VE TEK ÖZLÜK ve MESLEK ODA KANUNU’’ olarak çalışmak en temel amacımız ve Gelecek bizimle şekillenecek diyorsan SÖZSEN’E desteklerinizi bekler Saygılarımı Sunarım.

          İtimat edersen benim sözüme,        

          Gel birlik kavline girelim kardeş,

          Birlik çok tatlıdır benzer üzüme,                                                   

         İçip şerbetini kanalım kardeş,

                                      ‘’Âşık Veysel’’

                                                                     Veli YILDIRIM                                                                       

                                                                        Genel Başkan


SÖZ-SEN
tüm hakları saklıdır © 2009
powered by .NET
web tasarım duygu bilişim